Sách photo cho Ielts

No Comments

Ielts writing task 2 Simon:

Số Trang: 60

Nội dung: 93 đề mục hướng dẫn viết task 2 theo chủ đề, tips + mẫu câu

Giá sách photo: 30.000 VNĐ

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com


Ielts writing task 1 simon

Số trang: 27

Nội dung: 6 chuyên mục lớn cho task 1: Line graph, Bar chart, Table, Pie chart, Map, Process. Trong đó hướng dẫn các tips, các mẫu câu chuẩn, các bài mẫu được điểm cao.

Giá sách photo: 20.000 VNĐ

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com


Ietls maximiser Speaking (sample interview questions) Educational book (tg: Alireza Memarzadeh)

Số trang: 210 Bản đẹp, photo từ sách gốc, không bị mất chữ, không có chữ tàu, chữ ả rập…

Nội dung:

Các câu hỏi phỏng vấn về bản thân trong kỳ thi Ielts, 100 topic dạng card với 20 bài trả lời mẫu, 100 chủ đề từ A- Z đi kèm với các target keywords và ideals. Một số tips cho speaking test.

Báo giá: 55.000 VNĐ

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com


Past Ielts essays with sample answers by Kiran Makkar

Số trang: 300 trang, bản đẹp

Nội dung: 280 bài essay mẫu theo chủ đề, được lấy theo những đề thi ielts thực tế gần đây. Do tác giả Kiran Makkar viết. Văn phong chuẩn và cách triển khai ý rành mạch rõ ràng, kirranielts là tài liệu tham khảo viết luận rất hữu ích.

Giá bán: 75.000 VNĐLiên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com


Ielts Writing Compact Graph Review (Academic Task 1)

Số trang:120

Tác giá: Alireza Ramedani (Ielts cert., Tesol cert., Tefl cert., D.O.S with RP)

Nội dung: Sách chia làm 4 chương. Chương 1: graphs, charts, tables, Chương 2: Processes;  Chương 3: Maps, Chương 4: Samples and Model answers. Trong mỗi phần chi tiết, các thuật ngữ, các từ vựng, mẫu mô tả được liệt kê chi tiết và cách sử dụng giúp học viên có thể sử dụng tối đa về từ vựng, cấu trúc câu để làm tốt task 1 của kỳ thi ielts.

Giá bán: 30.000 VNĐ

 

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com


 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.