Academic Writing practice for ielts by Sam McCarter, dich Nguyen Thanh Yen : 50.000đ

Cambridge English first Four practice tests, FCE, Collins Cobuild : 100.000 đ (đã gồm đĩa Cd)

Kỹ thuật viết câu Tiếng Anh, Writing Clearly, an Editing Guide, Le Huy Lam, Janet Lane, Ellen Lange : 120.000 đ

oxford practical english usage by Michael swan : Sách gốc xịn: 120.000 đ

Từ điển thành ngữ, tục ngữ Việt – Pháp, Nguyễn Lân : 60.000 đ

Where there is no doctor a village health care handbook by David Werner : 80.000 đ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com