Sách toán mầm mon: Kindergarten Maths, 300 practice exercises that build and reinforce basic Maths concepts by Pia Li, Seema Unni, Educational Publishing House (EPH)

Các trang trong bản PDF:

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

 

Sách toán mầm mon: Kindergarten Maths, 300 practice exercises that build and reinforce basic Maths concepts by Pia Li, Seema Unni, Educational Publishing House (EPH)

sách dày 306 trang, bài tập học và thực hành toán cho trẻ mẫu giáo!!! Với sự trợ giúp của bố mẹ, con có thể học toán tiếng Anh từ sớm! Ngoài ra sách cũng phù hợp với các em nhỏ đang học từ lớp 1 – 3 để tiếp cận toán tiếng anh!!!

Ngoài ra shop cũng có 2 cuốn còn lại của bộ này gồm: Kindergarten Science (sách khoa học) và Kindergarten English (sách tiếng Anh). LINK

Báo giá: Bản PDF: 40.000 VNĐ | Bản sách in: 120.000 VNĐ (chưa ship)

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com