(Sách) Từ điển Pháp – Pháp – Việt, Francais Francais Vietnamien Dictionnaire, 300.000 mục từ

Từ điển Pháp – Pháp – Việt, Francais Francais Vietnamien Dictionnaire, 300.000 mục từ | 1992 trang

Descriptions du produit

Để tra cứu nhanh và tiện lợ nhất, các danh từ riêng và các từ ngữ Pháp được sắp xếp chung theo thứ tự vần chữ cái.

 

NGÔN NGỮ

300.000 mục từ dược định nghĩa rõ rang và chính xác bao gồm:

– Nghĩa và cách sử dụng

– Cách dung từ khó: phát âm, chính tả, văn phạm.

– Thành ngữ.

– Cấp độ ngôn ngữ: thân mật, văn chương, xưa cũ.

– Lĩnh vực: Sinh học, Y học, Tin học, Internet …

 

VĂN HÓA

– 4.000 danh từ riêng

– Lịch sử: các chính trị gia, các triều đại

– Đời sống văn hóa: các nhà văn, nghệ sĩ, nhà bác học

– Địa lý: các đất nước, các thành phố

– Khoa học và kỹ thuật.

 

MINH HỌA PHONG PHÚ

– 4.000 hình vẽ, sơ đồ, hình chụp để minh họa về khoa học, nghệ thuật, đời sống văn hóa.

 

PHỤ LỤC

– Bảng chia động từ

– Bảng hướng dẫn cách phối hợp động từ

Báo giá: Sách in: 350.000 đ (chưa ship) – còn 1 cuốn  (hết hàng)

Bản mềm PDF: 220.000 đ |

Mua bản mềm Online: link