Sách ngoại văn tham khảo

List sách ngoại văn:

funbook, Seattle Magic Academy, over 150 magic

Image may contain: text that says 'Material ConneXion THE GLOBAL RESOURCE OF NEW AND INNOVATIVE MATERIALS FOR ARCHITECTS, ARTISTS, AND DESIGNERS GEORGE M. BEYLERIAN ANDREW DENT EDITED BY ANITA MORYADAS'

Material Connexion
Sách bản cứng in mầu đẹp. 120.000 đ / 1 cuốn

contemporary History of South Korea 60 years – 80.000 đ (sách gốc)

Japan at a Glance, Bilingual Books, Kodansha Bilingual Books (Sách về Văn Hóa Nhật Bản)

block wonders, how to build super structures in minecraft by Kirsten Kearney ( Sách khổ to, rất hấp dẫn cho lứa tuổi học sinh,sinh viên)

What the buddha Taught by Venerable Dr. W. Rahula : 120.000 đ (chưa ship)

Understanding of products national character, a comparision between Vietnamese, Japanese traditional products, Ngo Thi Thu Trang : 250.000 đ (color)

中国节 – Lễ Hội Trung Quốc : 100k, sách màu!

Verse in three characters and genre pictures

How to live and work in the UK, Mathew Collins, Nicky Barclay : 60k

Handbook of Business Letters, Roy W. Poe, The McGraw Hill: 50.000 đ

Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, Trần Trí Dõi

Cấu trúc và ngữ nghĩa của hiện tượng đảo ngữ trong tiếng Anh, đối chiếu với tiếng Việt, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Danh ngữ tiếng anh, đặc trưng cú pháp, ngữ nghĩa thành tố, liên hệ đối chiếu với tiếng Việt, sách chuyên khảo, Đặng Ngọc Hướng