Sách tiếng Trung Phần 1

Danh mục các sách tiếng Trung Quốc

Mẫu dịch Việt Hoa – Hoa Việt – Tạ Chấn Dục (Tạ Châu Đức)

New Concept English

Notes on English Grammar (sổ tay ngữ pháp tiếng Anh)

Giáo trình nghe nói tiếng Hoa cho sinh viên Việt Nam

Tài liệu luyện thi nói & Làm Văn chứng chỉ A, B, C tiếng Hoa

30 bài khẩu ngữ tiếng Hoa về ngoại thương

365 Daily English Poluplar topics (English-Chinese)

A new Handbook of College English vocabulary (English – Chinese) – Sổ tay từ vựng tiếng Anh cho sinh viên

An English Test Vocabulary for Master Degree Candidates & College Students

Contemporary American English

Developing Chinese Writing Skills

Đột phá từ vựng HSK Trình Độ D

Giáo trình đàm thoại thương mại Hoa Việt – Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục

Hán Ngữ Thương Mại , Huỳnh Vị Chi, Huỳnh Phụng Ái

Tiếng Quảng Đông:

Học nói tiếng Quảng Đông – Tiên Nam

Tự học tiếng Quảng Đông cấp tốc – Việt Văn Book

Shuo Guandonghua

Tài liệu học tiếng Hoa dùng trong các khóa đào tạo và huấn luyện lao động giúp việc gia đình và chăm sóc người bệnh ở Đài Loan

Giáo trình học tiếng Hoa:

Mordern English Series

Các sách, truyện tham khảo khác: