Từ điển các ngôn ngữ, tra cứu

Từ điển các ngôn ngữ, tra cứu

Danh sách: (Ấn Ctrl + F : gõ tên từ điển cần tìm)


Từ điển sinh học, Cung Kim Tiến, Biological dictionary, anh Việt, Việt Anh – 100.000 đ chưa ship

Từ điển pháp luật Anh – Việt, Dictionary of Law, Nguyễn Thành Minh, Lê Thành Châu, xnb Thế Giới – 150.000 đ (Còn 1 cuốn)

Từ điển hóa học Anh – Việt, Nguyễn Trọng Biểu

the oxford-duden pictorial english dictionary 28000 illustrations (Từ điển hình ảnh minh họa tiếng Anh, Oxford duden)

The Oxford-duden Pictorial Portuguese and English Dictionary (Từ điển hình ảnh anh bồ đào nha)

Từ điển Anh Việt quân sự, english vietnamese military dictionary, Bộ Quốc Phòng (Sách đã hết hàng, chỉ còn bản mềm PDF)

Từ điển Việt Đức, Worterbuch Deutsch Vietnamesisch, Ho gia Huong, Do Ngoan, Boscher

Longman Phrasal Verbs Dictionary for Intermediate – Advanced Learners | Pearson

Chambers English, key-word Dictionary: từ điển từ khóa tiếng anh

Việt Hòa, Hòa Việt, Vietnamese Nederlands, Nederlands Vietnamses dictionary, Trương Văn Bình (Từ điển Việt – Hà Lan, Hà Lan, Việt) – 250k (1060 trang)

Từ điển Hàn Việt : Lê Huy Khoa (bìa da, sản xuất và in tại Hàn Quốc : 180k

Macquarie Pocket Dictionary, Australia’s National Dictionary Jacaranda

Từ điển học Tập Nhật – Việt, NXB Giáo Dục, The Japan Foundation – Nghiêm Việt Hương, Nguyễn Văn Hảo (hết hàng)

Vui học từ điển Tiếng Nhật – Japanese dictionary, Learning Language the fun way

New Century English – Chinese Dictionary: 150k

New Horizon English – Japanese Dictionary

Từ điển hàng hải Anh – Việt, English – Vietnamese Maritime Dictionary, Nhà Xuất Bản Giao Thông Vận Tải

Từ điển đồng nghĩa trái nghĩa Hán Việt, Nguyễn Bích Hằng, Trần Thị Thanh Liêm, Vũ Thị Thủy

Từ điển thuật ngữ pháp luật Pháp – Việt, Nhà Pháp Luật Việt – Pháp, xnb từ điển Bách Khoa

Từ điển Anh – Việt kiến trúc và xây dựng, GS.Cyril M. Harris chủ biên

Từ điển Anh Việt Kiến Trúc và xây dựng, dictionary of architecture and construction english- vietnamese

Từ điển xây dựng Việt – Anh, Vietnamese-english construction dictionary, nxb giao thông vận tải (đã bán hết)

 

(đang tiếp tục cập nhật – quý khách có nhu cầu hỏi về các loại sách và từ điển khác, vui lòng liên hệ: Hotline/Zalo: 0988674911 || Email: tailieuso@gmail.com )