Sổ tay 7 bước đàm phán thương mại, song ngữ Trung Việt có phiên âm, Nhật Phạm