Sổ tay các cách diễn đạt đặc ngữ trong đàm thoại tiếng Anh, Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận

Sổ tay các cách diễn đạt đặc ngữ trong đàm thoại tiếng Anh, Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận
– Cung cấp các thành ngữ và các đặc ngữ tiếng anh trong đàm thoại
– Cung cấp bản kê các đặc ngữ thông dụng nhất trong đàm thoại để bạn đọc tra cứu

Báo giá: Bản mềm PDF: 30.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com