Tag: anh viet

109 câu phỏng vấn tiếng Anh thường gặp nhất, Song ngữ Anh – Việt, Đinh Kim Quốc Bảo

109 câu phỏng vấn tiếng Anh thường gặp nhất, Song ngữ Anh – Việt, Đinh Kim Quốc Bảo

Báo giá: Bản mềm PDF: 30.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Từ điển dầu khí Anh – Việt, English – Vietnamese dictionary of petroleum

Từ điển dầu khí Anh – Việt, English – Vietnamese dictionary of petroleum

Báo giá: bản mềm PDF: 100.000 đ | Bản sách gốc: 200.000 đ (chưa ship)
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Từ điển kiến trúc xây dựng Anh – Việt, Đỗ Hữu Vinh, english-vietnamese architect, construction dictionary

Từ điển kiến trúc xây dựng Anh – Việt, Đỗ Hữu Vinh, english-vietnamese architect, construction dictionary

Báo giá: bản mềm PDF: 50.000 đ  | Bản sách gốc: 90.000 đ ( chưa ship)
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Từ điển Anh Việt quân sự, english vietnamese military dictionary, Bộ Quốc Phòng

Từ điển Anh Việt quân sự, english vietnamese military dictionary, Bộ Quốc Phòng – Từ điển quân sự

Báo giá: bản mềm PDF: 120.000 đ | Sách photo: 150.000 đ Bản sách xịn: 300.000 đ (chưa ship) (đã hết, thông báo khi có lại)
Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Từ điển đồng nghĩa và phản nghĩa Anh – Việt, Nguyễn Thành Yến

Từ điển đồng nghĩa và phản nghĩa Anh – Việt, Nguyễn Thành Yến

Báo giá: bản mềm PDF: 70.000 đ  |Bản sách: 120.000 đ  (chưa ship)
Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Từ điển Anh – Việt kiến trúc và xây dựng, GS.Cyril M. Harris chủ biên

 

(Cuốn mầu xanh hết hàng)

Từ điển Anh – Việt kiến trúc và xây dựng, GS. Cyril M. Harris chủ biên

1185 trang

Quyển từ điển anh – Việt kiến trúc và xây dựng là một tỏng những cuốn từ điển nổi tiếng nhất thế giới về lĩnh vực này.

Từ điển gồm 24.500 thuật ngữ thuộc mọi lĩnh vực liên uqan đến Kiến trúc và xây dựng: Kiến trúc, qui hoạch, môi trường, kinh tế, luật pháp, vật liệu, kết cấu, công nghiệp, an toàn, kể cả những lĩnh vực mới phát triển trong xây dựng như điện tử, vật liệu mới. Trên 2200 hình anh rminh họa, làm tăng sự phong phú và hấp dẫn của bộ sách.

Có thể nói trên thị trường sách Việt Nam hiện nay, đây là quyển từ điển chuyên ngành đầy đủ và hay nhất, nó như một cuốn Bách khoa toàn thư về kiến trúc và xây dựng.

Cuốn sách chẳng những cần cho sinh viên Kiến trúc Xây dựng, các Kỹ sư và Kiến trúc sư mà còn bổ ích cho những người làm công tác trong các lĩnh vực liên quan!

Phiên bản 1996:

Báo giá: Bản sách: 300.000 đ | Bản mềm PDF: 180.000 đ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Từ điển hàng hải Anh – Việt, English – Vietnamese Maritime Dictionary, Nhà Xuất Bản Giao Thông Vận Tải

Từ điển hàng hải Anh – Việt, English – Vietnamese Maritime Dictionary, Nhà Xuất Bản Giao Thông Vận Tải

Báo giá: Sách gốc: 200.000 đ (chưa ship) | Bản mềm PDF: 150.000 đ

Liên hệ: hotline/zalo : 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com