Tag: dap an toeic 900c

Sách và đĩa tự luyện Toeic 900C Cô Mai PHương CMP

1 Comment

Sách gồm: 10 đề thi Toeic có nghe và đọc! Gồm 3 cuốn, 1 cuốn đề, 1 cuốn giải nghe, 1 cuốn giải phần đọc. đĩa CD MP3 đi kèm

Đĩa nghe đi kèm.

  • Báo giá:
  • Sách: 75.000 VNĐ (sách đề) (Đã bao gồm đĩa nghe – có đáp án!)
  • Trọn bộ bản cứng: gồm sách đề + 02 cuốn sách giải: 190.000 VNđ
  • Sách giải phần nghe / đọc : 50.000 vnđ – Bản mềm phần giải đề nghe / đọc: 30.000 VNĐ / 1 cuốn giải
  • Đĩa nghe: 10.000 VNĐ (mua rời)

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com