Tag: dictionary

Từ điển hàng không dân dụng Anh – Việt, English – Vietnamese dictionary of Civil Aviation, Nguyễn Huy Hiệu

Từ điển hàng không dân dụng Anh – Việt, English – Vietnamese dictionary of Civil Aviation, Nguyễn Huy Hiệu

294 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Từ điển dầu khí Anh – Việt, English – Vietnamese dictionary of petroleum

Từ điển dầu khí Anh – Việt, English – Vietnamese dictionary of petroleum

Báo giá: bản mềm PDF: 100.000 đ | Bản sách gốc: 200.000 đ (chưa ship)
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Từ điển kiến trúc xây dựng Anh – Việt, Đỗ Hữu Vinh, english-vietnamese architect, construction dictionary

Từ điển kiến trúc xây dựng Anh – Việt, Đỗ Hữu Vinh, english-vietnamese architect, construction dictionary

Báo giá: bản mềm PDF: 50.000 đ  | Bản sách gốc: 90.000 đ ( chưa ship)
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Từ điển kế toán, kiểm toán, thương mại Anh Việt, Khải Nguyên, Vân Hạnh

Từ điển kế toán, kiểm toán, thương mại Anh Việt, Khải Nguyên, Vân Hạnh

Báo giá: bản mềm PDF: 50.000 đ  | Bản sách gốc: 110.000 (chưa ship)
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Từ điển Pháp – Việt bằng hình theo chủ đề, duden Dictionnaire Francais vietnamien par images

Từ điển Pháp – Việt bằng hình theo chủ đề, duden Dictionnaire Francais vietnamien par images

Báo giá: bản mềm PDF: 100.000 đ  | Bản sách gốc: 300.000 đ (chưa ship)
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com