Tag: gioi tu

Hỏi đáp về giới từ, trạng từ Tiếng Anh, Đỗ Thanh Loan

Hỏi đáp về giới từ, trạng từ Tiếng Anh, Đỗ Thanh Loan

Giới từ và trạng từ là hai loại từ góp phần cấu tạo nên ngôn ngữ tiếng Anh. Mặc dù, so với những từ loại khác như danh từ, động từ hay tính từ thì vai trò của chúng không quan trọng bằng. Những nếu thiếu những từ này thi câu tiếng Anh sẽ không thể hoàn chỉnh được. Hơn nữa, để có thể nắm vững và sử dụng giới từ và trạng từ một cách nhuần nhuyễn trong cả văn nói và văn viết của tiếng Anh là điều không hề dễ dàng, đặc biệt là giới từ – có thể coi là khó không chỉ đối với người mới bắt đầu học mà cả những người đã học tiếng Anh lâu năm…

335 trang

Bản mềm PDF: 40.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Cách dùng giới từ Anh Ngữ, Trần Văn Điền, the use of prepositions in English

Cách dùng giới từ Anh Ngữ, Trần Văn Điền, the use of prepositions in English

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ  | Bản sách: 70.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Giới từ và cụm động từ tiếng Anh, Prepositions and phrasal verbs, Nguyễn Đình Minh, Nguyễn Trần Lâm

Giới từ và cụm động từ tiếng Anh, Prepositions and phrasal verbs, Nguyễn Đình Minh, Nguyễn Trần Lâm

Báo giá: bản mềm PDF: 40.000 đ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Tự học giới từ và thành ngữ Tiếng anh – Lê Văn Sự

Tự học giới từ và thành ngữ Tiếng anh – Lê Văn Sự

Gồm:
– Prepositions after Nouns, Adjs, verbs
– Idioms with prepositions
– Idioms with phrasal verbs
– Topical idioms

Đặc biệt:
– Slang, Euphenuim, Swearwords
– Newspaper headlines

Báo giá: bản mềm PDF: 40.000 VNĐ || Bản sách photo: 70.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 || Email: tailieuso@gmail.com