Tag: inside reading

Inside reading intro, second edition, the academic word list in context, Arline Burgmeier, Cheryl Boyd Zimmerman, Oxford

Inside reading intro, second edition, the academic word list in context, Arline Burgmeier, Cheryl Boyd Zimmerman, Oxford

188 pages

Báo giá: bản mềm PDF: 40.000 đ | Mp3 + Video + Skills Worksheets for extra reading practice: 30.000 đ | Bản sách in: 90.000 đ (chưa ship)
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Inside Reading 3, second edition, The Academic Word List in Context, Bruce Rubin, Cheryl boyd Zimmerman, Oxford

Inside Reading 3, second edition, The Academic Word List in Context, Bruce Rubin, Cheryl boyd Zimmerman, Oxford

    Inside Reading Second Edition is a five-level academic reading series that develops students’ reading skills and teaches key academic vocabulary from the Academic Word List. With a new Introductory level, Inside Reading Second Edition prepares students to understand academic texts, while acquiring key academic vocabulary from the Academic Word List. Each unit in Inside Reading features two high-interest reading texts from an academic content area, reading skills relevant to the academic lesson, and targeted words from the Academic Word List.
Unit 1 From Market to Mall.
Unit 2 Megacities.
Unit 3 In the Public Eye.
Unit 4 Staying Alive.
Unit 5 Bodies in Motion.
Unit 6 The Physics of Fun.
Unit 7 Mind Wide Open.
Unit 8 Child Prodigies.
Unit 9 The Competitive Instinct.
Unit 10 Getting There.

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ | Bản sách photo: 70.000 đ  (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Inside Reading 2, second edition, The Academic Word List in Context, Lawrence J.Zwier, Cheryl boyd Zimmerman, Oxford

Inside Reading 2, second edition, The Academic Word List in Context, Lawrence J.Zwier, Cheryl boyd Zimmerman, Oxford

    Inside Reading Second Edition is a five-level academic reading series that develops students’ reading skills and teaches key academic vocabulary from the Academic Word List. With a new Introductory level, Inside Reading Second Edition prepares students to understand academic texts, while acquiring key academic vocabulary from the Academic Word List. Each unit in Inside Reading features two high-interest reading texts from an academic content area, reading skills relevant to the academic lesson, and targeted words from the Academic Word List.
Unit 1 Going Underground
Unit 2 The Business of Branding
Unit 3 Who Are You, Really
Unit 4 How Could They Do That?
Unit 5 Weather Warnings
Unit 6 Brain Food
Unit 7 Roving Continents
Unit 8 Clicks and Cliques
Unit 9 True and False
Unit 10 Bites and Stings

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ | Bản sách photo: 70.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Inside Reading 1, second edition, The Academic Word List in Context, Arline burgmeier, Cheryl boyd Zimmerman, Oxford

Inside Reading 1, second edition, The Academic Word List in Context, Arline burgmeier, Cheryl boyd Zimmerman, Oxford

    Inside Reading Second Edition is a five level academic reading series that develops students’ reading skills and teaches key academic vocabulary from the Academic Word List. With a new Introductory level, Inside Reading Second Edition prepares students to understand academic texts, while acquiring key academic vocabulary from the Academic Word List. Each unit in Inside Reading features two high interest reading texts from an academic content area, reading skills relevant to the academic lesson, and targeted words from the Academic Word List.
Unit 1 Riding Through History
Unit 2 Fighting Diseases
Unit 3 Thay Know What You What
Unit 4 Identifying People
Unit 5 Success Story
Unit 6 Solving Crimes with Science
Unit 7 The Fast-Food Revolution
Unit 8 The Autism Puzzle
Unit 9 Sea of Life
Unit 10 Giving Nature a Hand

Báo giá: bản mềm PDF: 40.000 đ | Bản sách photo: 70.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Inside Reading – Tập 1, 2, 3, 4 (kèm đáp án, CD ROM thực hành)

No Comments

Inside Reading – Tập 1, 2, 3, 4 (kèm đáp án, CD ROM thực hành)

Bộ sách Academic Vocabulary HAY NHẤT & DUY NHẤT.

Bạn thực sự chỉ cần luyện 4 cuốn này là có thể tăng tối đa (tất nhiên là chỉ chạm ngưỡng “đủ”) cho vốn từ Academic. Mỗi cuốn sẽ bao gồm 10 Units (tổng 40); trong đó, các từ vựng “học thuật” được NXB Oxford lồng ghép vào các bài Reading được thiết kế cẩn thận.

Cấu trúc 1 bài reading:
– Before You Read.
– Read.
– Reading Comprehension.
– Reading Strategies.
– Vocabulary Activities.
– Note.

4 tập tương ứng với 4 level được nâng cao dần về độ khó. Vocab của bạn sẽ được phát triển song song với các kỹ năng đọc (Skimming, Scanning, Inference, làm việc với Graphs, Tables,… và đặc biệt là nhận biết Context Clues), xây dựng chiến thuật đọc-hiểu.

Vocab work bao gồm: word families, collocations, multiple meanings, idiosyncrasies. Tất cả từ vựng xuất hiện đều nằm trong Academic Word List (AWL), là những từ phổ biến nhất, có tần suất mà ta bắt gặp chúng nhiều nhất.

CD-ROM là phần bài tập thực hành

Báo giá: 150.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com