Tag: intermediate

Pearson Speakout 2nd, Intermediate Teacher Book, Damian Williams

[​IMG]

[​IMG]

Pearson Speakout 2nd, Intermediate Teacher Book, Damian Williams

185 pages

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ | Bản sách in: 100.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: hotline/Zalo: 0988674911 | email: tailieuso@gmail.com

Oxford English Grammar Course Intermediate by Michael Swan, Catherine Walter

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Oxford English Grammar Course Intermediate with answer by Michael Swan, Catherine Walter
including pronunciation for Grammar
400 pages in colour

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ | Bản sách in: 100.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

145 Đề mục ngữ pháp tiếng anh trình độ trung cấp, saigonbook

145 Đề mục ngữ pháp tiếng anh trình độ trung cấp, saigonbook

Báo giá: bản mềm PDF: 50.000 đ | Sách photo: 90.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Straightforward, Intermediate student’s book, Philip Kerr, Ceri Jones, Macmillan,

Straightforward, Intermediate student’s book, Philip Kerr, Ceri Jones, Macmillan

Straightforward, Intermediate workbook with key, John Waterman, Macmillan

Báo giá: bản mềm PDF: SB: 50.000 đ  |Worbkook: 40.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Solutions Intermediate Student’s book, Oxford, Tim Falla, Paul A Davies

 

Solutions Intermediate Student’s book, Oxford, Tim Falla, Paul A Davies

Báo giá: bản mềm PDF + mp3: 60.000 đ | Bản sách mầu: 130.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Select Readings – Intermediate, Linda Lee, Erik Gundersen, Oxford

Select Readings – Intermediate, Linda Lee, Erik Gundersen, Oxford

Báo giá: bản mềm PDF: 50.000 đ | Sách in: 80.000 đ  (chưa ship)
Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Học từ vựng tiếng anh trình độ trung cấp, Intermediate Vocabulary, B J Thomas, Nguyễn Thành Yến

Học từ vựng tiếng anh trình độ trung cấp, Intermediate Vocabulary, B J Thomas, Nguyễn Thành Yến

Báo giá: bản mềm PDF: 40.000 đ
Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

ship or sheep, an intermediate pronunciation course by Ann Baker

ship or sheep, an intermediate pronunciation course by Ann Baker

Luyện các kỹ năng phát âm tiếng anh chuẩn, sửa lỗi phát âm, rèn luyên phát âm, giao tiếp trôi chảy

PDF + mp3: 50.000 VNĐ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988674911