Tag: lecture

Kaplan USMLE Step 2 CK 2017 Lecture Notes – Internal Medicine

Kaplan USMLE Step 2 CK 2017 Lecture Notes – Internal Medicine

Kaplan USMLE Step 2 CK 2017 Lecture Notes – Obstertrics and Gynecology
Kaplan USMLE Step 2 CK 2017 Lecture Notes – Pediatrics
Kaplan USMLE Step 2 CK 2017 Lecture Notes – Psychiatry, Epidemiology, Ethics, Patient Safety
Kaplan USMLE Step 2 CK 2017 Lecture Notes – Surgery

USMLE PLATINUM NOTES STEP 2 CK, SECOND EDITION

Báo giá:

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Tài liệu kỳ thi CPA 2015

No Comments

CPA Exam Study Guides, Wiley 2013-14

Cpa exam sudy guides wiley

 

CPA exam review 2014 becker bec

Becker CPA Exam Review 2014 – AUD

Becker CPA Exam Review 2014 – FAR

Becker CPA Exam Review 2014 – REG

cpa Videos review

Wiley CPAexcel Exam Review 2014 Study Guide July Set

Wiley CPA Exam Review Test Bank CD – Desktop Installation

Wiley CPAexcel 2015 Focus Notes Auditing and Attestation

Wiley CPAexcel 2015 Focus Notes Business Environment

Wiley CPAexcel 2015 Focus Notes Financial Accounting

Wiley CPAexcel 2015 Focus Notes Regulation – Wiley

Wiley CPAexcel 2015 Study Guide Auditing and Attestation

Wiley CPAexcel 2015 Study Guide Business Environment

Wiley CPAexcel 2015 Study Guide Financial Accounting

Wiley CPAexcel 2015 Study Guide Regulation

Wiley CPAexcel Exam Review Spring 2014 Auditing

Wiley CPAexcel Exam Review Spring 2014 Business Environment

Wiley CPAexcel Exam Review Spring 2014 Financial Accounting

Wiley CPAexcel Exam Review Spring 2014 Regulation

Becker CPA Review

PassMaster_CPA, Lectures – Textbooks, Class Questions, Class Notes…

Các tài liệu CPA 2014 và tài liệu CPA 2015
Tổng cộng: 8 DVD

Báo giá: LINK

Tài liệu ACCA ( liên tục cập nhật)

No Comments

Chứng chỉ nghề nghiệp dành cho thi vào các công ty và tổ chức

Tài liệu ACCA liên tục cập nhật!

ACCA F7, F8 & F9 (DNP)

 

ACCA P1, P2, P3, P4 & P5 (DNP)

ACCA P2 – Corporate Reporting (INT) Study Text 2013-14 [PDF]

ACCA P3 Opentuition (DNP)

ACCA P4 S1-S5. LSBF (DNP)

ACCA P4 S6-S10. LSBF (DNP)

F3: Videos + ACCA_F3_Class_Notes_June_2012_version_1_FINAL_at_23rd_Jan_2012

F9 Financial Management

P1 OPENTUITION LECTURES(DNP)

P2 Video lecture recaps (DNP)

P4 OPENTUITION

P5 OPENTUITION (DNP)

 

ACCA F5 ATC 2012 kit & text Pascard BPP RKit 2011

 

Tổng dung lượng: 04 DVD

Giá: 150.000 VNĐ – Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com