Tag: mistake

Common mistakes at Ielts Advanced and how to avoid them ( Julie Moore) – Cambridge

Common mistakes at Ielts Advanced and how to avoid them ( Julie Moore)

This invaluable little book highlights the real mistakes that students make in the exam – and shows how to avoid them. Based on analysis of thousands of exam scripts, each unit targets a key problem area. Clear explanations and exercises help students to use the language accurately.

About the Author

Julie Moore has been involved in ELT for over 12 years, working first as a teacher in Greece and the Czech Republic before returning to the UK to complete an MA at the University of Birmingham. In recent years, she has worked as a lexicographer on a number of learner’s dictionaries and has been involved in research, editing and writing on a range of ELT projects, especially in the areas of vocabulary and learner errors. Julie currently works as a freelancer from her home in Bristol.

Báo giá: 30.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Common mistakes at Ielts Intermediate and how to avoid them ( Pauline Cullen) – Cambridge

Common mistakes at Ielts Intermediate and how to avoid them ( Pauline Cullen) – Cambridge

This invaluable little book highlights the real mistakes that students make in the exam – and shows how to avoid them. Based on analysis of thousands of exam scripts, each unit targets a key problem area. Clear explanations and exercises help students to use the language accurately. Regular tests offer students a further opportunity to check and consolidate what they have learnt. Highlights common mistakes that learners really make. Based on analysis of thousands of exam scripts. Short, snappy explanations focus on key problem areas. Includes exam-style exercises.”

Báo giá: 30.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Cambridge common mistakes at Proficiency and how to avoid them

No Comments

Cambridge common mistakes at Proficiency and how to avoid them

Author: Julie Moore
publisher: Cambridge
Number of pages: 64

Focuses on the real mistakes students make in the Proficiency exam and shows how to avoid them. This invaluable little book highlights the real mistakes that students make in the
exam – and shows how to avoid them. Based on analysis of thousands of exam scripts, each unit targets a key problem area. Clear explanations and exercises help students to use the language accurately. Regular tests offer students a further opportunity to check and consolidate what they have learnt. * Highlights common mistakes that learners really make * Based on analysis of thousands of exam scripts * Short, snappy explanations focus on key problem areas * Includes exam-style exercises * Highlights common mistakes that learners really make * Based on analysis of thousands of exam scripts * Short, snappy explanations focus on key problem areas * Includes exam-style exercises.

Báo giá:

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com xb

Cambridge Common Mistakes at KET

No Comments

Một số trang trong ebook:

Common Mistakes at KET
Author: Liz Driscoll
Publisher: Cambridge University Press
Number of pages: 64
Language: English

Báo giá:

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com xb

Common Mistakes at CAE and How to Avoid Them

No Comments

Cambridge common mistakes at CAE

Common Mistakes at CAE … and How to Avoid Them
Author: Debra Powell
Publisher: Cambridge University Press
Publication date: 2004
ISBN: 0521520622
Number of pages: 64

Focuses on the real mistakes students make in the exam and shows how to avoid them. This invaluable little book highlights the real mistakes that students make in the exam – and shows how to avoid them. Based on analysis of thousands of exam scripts, each unit targets a key problem area. Clear explanations and exercises help students to use the language accurately. Regular tests offer students a further opportunity to check and consolidate what they have learnt. * Highlights common mistakes that learners really make * Based on analysis of thousands of exam scripts * Short, snappy explanations focus on key problem areas * Includes exam-style exercises * Highlights common mistakes that learners really make * Based on analysis of thousands of exam scripts * Short, snappy explanations focus on key problem areas * Includes exam-style exercises

Báo giá: 30.000 VNĐ

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com xb

COMMON MISTAKES AT IELTS INTERMEDIATE

3 Comments

Gói gọn trong khoảng 70 trang, cuốn sách chỉ ra những lỗi người học IELTS trình độ sơ cấp thường hay mắc phải dù vô tình hay hữu ích ở các chủ điểm grammar quen thuộc: dạng số nhiều của danh từ, danh động từ, động từ nguyên thể, đại từ quan hệ, cách viết các con số… Mỗi chủ điểm, sách cung cấp các dạng bài tập tương ứng kèm theo đáp án ở cuối trang, để bạn dễ dàng đối chiếu và kiểm tra lại những gì mình đang còn thiếu hụt. Đây là một cuốn sách rất hữu ích dành cho những bạn đang còn yếu ngữ pháp trước khi chính thức bước vào kỳ thi IELTS.

Cuốn sách này vô giá nhỏ bé này nêu bật những sai lầm hay gặp mà các sinh viên thường mắc phải trong kỳ thi – và chỉ ra làm thế nào để tránh chúng. Dựa trên phân tích của hàng ngàn kịch bản bài thi, mỗi bài học nhắm đến một vấn đề mấu chốt. những giải thích rõ rằng và các bài tập giúp học sinh sử dụng ngôn ngữ chính xác. Các bài kiểm tra thường xuyên cho sinh viên một cơ hội tốt để kiểm tra và củng cố những gì họ đã học được.

* Điểm nổi bật của những sai lầm phổ biến mà người học hay mắc phải.
* Dựa trên phân tích của hàng ngàn kịch bản kỳ thi.
* Ngắn gọn, giải thích sắc bén tập trung vào các vấn đề mấu chốt.
* Bao gồm các bài tập theo phong cách bài thi.

Báo giá: 50.000 VNđ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com