Tag: national geographic learning

Reading explorer 1, third Edition, National Geographic Learning

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Reading explorer 1, third Edition, National Geographic Learning
176 pages

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ (mua theo bộ hoặc nhiều cuốn có discount) | Bản in mầu: 260.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Reading Explorer Foundations, 3rd Edition, National Geographic Learning, Becky Tarver-Chase, David Bohlke

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Reading Explorer Foundations, 3rd Edition, National Geographic Learning, Becky Tarver-Chase, David Bohlke

Báo giá: Bản mềm PDF + Mp3 + Videos + scripts : 50.000 đ | Bản sách in màu: 280.000 đ (chưa ship) | Sách đen trắng bìa màu: 80.000 đ ( chưa ship)

Bản mềm PDF: Teacher’s book: 20.000 đ | Reading Explorer Foundations, 3rd Edition, Teacher’s Book PDF, Becky Tarver-Chase, David Bohlke, Shira Evans

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

 

Pathways 4, Second Edition, Listening, Speaking, and Critical Thinking, National Geographic Learning, Laurie Blass, Mari Vargo

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Pathways 4, Second Edition, Listening, Speaking, and Critical Thinking, National Geographic Learning, Laurie Blass, Mari Vargo
272 pages in color

Báo giá: Bản mềm PDF kèm mp3: 50.000 đ 

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Pathways 2, Second Edition, Listening, Speaking, and Critical Thinking, National Geographic Learning, Becky Tarver Chase

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Pathways 2, Second Edition, Listening, Speaking, and Critical Thinking, National Geographic Learning, Becky Tarver Chase
PDF in color 240 pages

Báo giá: Bản mềm PDF + mp3: 50.000 đ  | Bản sách in: 280.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Great Writing Foundations 5th Edition, Keith S. Folse, National Geographic Learning

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Great Writing Foundations 5th Edition, Keith S. Folse, National Geographic Learning
260 pages in color

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com 

Listening & Notetaking Skills Level 3 4th with audioscripts, Patricia A Dunkel, Frank Pialorsi, National Geographic Learning, Cengage Learning

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Listening & Notetaking Skills Level 3 4th with audioscripts, Patricia A Dunkel, Frank Pialorsi, National Geographic Learning, Cengage Learning

Báo giá: Bản mềm PDF + mp3 + video: 50.000 đ | Bản sách copy: 100.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Listening & Notetaking Skills Level 2 4th with audioscripts, William Smalzer, Phyllis L. Lim, National Geographic Learning, Cengage Learning 5Audio cd mp3 + videos

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Listening & Notetaking Skills Level 2 4th with audioscripts, William Smalzer, Phyllis L. Lim, National Geographic Learning, Cengage Learning
5Audio cd mp3 + videos

Báo giá: Bản mềm PDF + mp3 + video: 50.000 đ | Bản sách copy: 100.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Listening & Notetaking Skills Level 1 4th with audioscripts, Patricia A Dunkel, Phyllis L. Lim, National Geographic Learning, Cengage Learning 7Audio cd mp3 + videos

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Listening & Notetaking Skills Level 1 4th with audioscripts, Patricia A Dunkel, Phyllis L. Lim, National Geographic Learning, Cengage Learning
7Audio cd mp3 + videos

Báo giá: Bản mềm PDF + mp3 + video: 50.000 đ | Bản sách copy: 100.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Reading explorer 2, Third Edition, Paul Macintyre, David Bohlke, National Geographic Learning

Reading explorer 2, Third Edition, Paul Macintyre, David Bohlke, National Geographic Learning || 190 pages in colour

Cuốn này tương đương trình độ B1 – B2 (CEFR)

Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000 đ | Bản photo: 120.000 (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com 

Pathways 1, Listening, Speaking, and Critical Thinking, Second Edition, Becky Tarver Chase, National Geographic Learning

Pathways 1, Listening, Speaking, and Critical Thinking, Second Edition, Becky Tarver Chase, National Geographic Learning

Báo giá: Bản mềm PDF: 70.000 đ | Bản sách mầu: 220.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com