Tag: pattern

15000 câu bản ngữ Anh Mỹ Thông dụng by Fath Tan (15000 sentence patterns of daily native english american)

15000 câu bản ngữ Anh Mỹ Thông dụng by Fath Tan (15000 sentence patterns of daily native english american)

Bản mềm PDF: 50.000 vnđ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988674911 | Email: tailieuso@gmail.com

Hướng dẫn sử dụng mẫu câu tiếng Anh | guide to Patterns and Usage in English | A.S. Hornby

Hướng dẫn sử dụng mẫu câu tiếng Anh | guide to Patterns and Usage in English | A.S. Hornby

Người dịch: Hoàng Minh Hùng

Sách song ngữ Anh – Việt

Báo giá: 130.000 VNĐ – Đã hết bản sách

Ebook PDF: 60.000 VNĐ || Sách photo: 90.000 đ (chưa gồm phí Ship)

Liên hệ: Hotline/ Zalo: 0988.674.911 Email: tailieuso@gmail.com

English Pattern Practices

Mục lục:

[​IMG]

[​IMG]

Mục lục:

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

English Pattern Practices | English Patterns Practices, an intensive course in English, Establishing the patterns as habits

Robert Lado, Charles C. Fries

Báo giá: 120.000 đ (sách gốc chưa ship) | Bản mềm PDF: 70.000 đ

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh trong tình yêu và hôn nhân với người nước ngoài – English communication patterns for love and marriage with foreigners

Những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh trong tình yêu và hôn nhân với người nước ngoài – English communication patterns for love and marriage with foreigners

Báo giá: 50.000 đ

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com 

Những mẫu câu cơ bản Tiếng Anh (Basic English Sentence Patterns) – Bùi Ý – NXB Giáo Dục

Những mẫu câu cơ bản Tiếng Anh (Basic English Sentence Patterns) – Bùi Ý – NXB Giáo Dục

Báo giá: 60.000 đ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Hướng dẫn sử dụng mẫu câu tiếng anh – Guide to patterns and usage in english : A.S. Hornby

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Hướng dẫn sử dụng mẫu câu tiếng anh – Guide to patterns and usage in english : A.S. Hornby

Một cuốn sách học tiếng Anh quá uy tín của Giáo Sư A.S. Hornby

NXB Trẻ

Trước đây, người học tiếng Anh tuân theo các quy ước nghiêm nhặt của Văn phạm quy tắc (Prescriptive Grammar). Trong đó, sách ngữ pháp chú trọng đến phép biến đổi từ loại (accidence) và cú pháp (syntax), đồng thời quan tâm đến việc mô tả các loại từ và sự phát triển của ngôn ngữ. Loại văn phạm cổ điển này chỉ giúp học sinh biết về ngôn ngữ chứ không hữu dụng trong việc giúp họ học cách dùng ngôn ngữ. Ngày nay, việc dạy và học Anh ngữ đã chuyển sang một bước ngoặt mới, đó là học tập Văn phạm miêu tả (Descriptive Grammar). Một trong những ưu điểm của loại hình này là nó đòi hỏi học sinh tìm hiểu sâu hơn đến cách kiến trúc một câu. Họ cần làm quen với các mẫu câu tiếng Anh. Bởi lẽ, việc thành thạo vị trí của các từ, nhóm từ, mệnh đề trong câu góp phần quan trọng trong sự hình thành kĩ năng Viết, Đọc, thậm chí Nghe, Nói tốt.

Báo giá: 120.000 đ (Đã hết bản sách)

Bản Ebook PDF: 60.000 VNĐ || Bản sách photo: 90.000 đ (chưa gồm ship)

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com 

Guide to Patterns and Usage in English

No Comments

Guide to Patterns and Usage in English – by A.S. Hornby (Oxford University Press). ebook

Bao gồm: English Verb Patterns 25 List (Total 52) by AS Honby (bản full)

Báo giá bản mềm PDF: 60.000 vnd (song ngữ Anh – Việt)

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com