Tag: student book

Reading 2 Studen’s book, the Third – Fourth Semesters, Đại học ngoại ngữ Khoa ngôn ngữ và Văn Hóa Anh Mĩ

Reading 2 Student’s book, the Third – Fourth Semesters, Đại học ngoại ngữ
Khoa ngôn ngữ và Văn Hóa Anh Mĩ

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ | Bản sách: 110.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | email: tailieuso@gmail.com

Cambridge English flyers, authentic Examination Papers 1, Student’s book

Cambridge English flyers, authentic Examination Papers 1, Student’s book

Báo giá: Bản mềm PDF + Mp3: 30.000 đ | Bản sách in mầu: 70.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Get ready for Flyers, student book, Petrina Cliff, Oxford

Get ready for Flyers, student book, Petrina Cliff, Oxford

Báo giá: Bản mềm PDF + Mp3: 40.000 đ || Bản sách in màu: 80.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 || Email: tailieuso@gmail.com

Beyond B1 Student’s book Pack, Macmillan, Robert Campbell, Rob Metcalf, Rebecca Robb Benne

Beyond B1 Student’s book Pack, Macmillan, Robert Campbell, Rob Metcalf, Rebecca Robb Benne

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ | bản sách in : 90.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

My next Grammar 3 Student book PDF in color, efuture by Casey Kim, Jayne Lee

My next Grammar 3 Student book PDF in color, efuture by Casey Kim, Jayne Lee

Báo giá: bản PDF: 50.000 VNĐ 

Liên hệ: hotline/zalo: 0988674911 | Email: tailieuso@gmail.com

Cambridge English Starters 1 For Revised Exam From 2018 Student’s

Cambridge English Starters 1 For Revised Exam From 2018 Student’s

Cambridge English Starters 1 for Revised Exam from 2018 Student’s 

Cam English Starters 1 for Revised Exam from 2018 Ans Booklet

CD Starters 1 (2018)

 Báo giá: 150.000 đ
Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Oxford CAE Result

Oxford CAE Result

Bao gồm các sách:

CAE result Teacher book

CAE result Workbook

CAE result Student book

CAE result Audio mp3

Báo giá: ebook và bản mềm: 30.000 đ

Sách bản in và đĩa nghe: 180.000 đ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com