Tag: su pham ha noi

Bộ đề thi thử đại học môn Tiếng Anh 2010 – 2013 có đáp án (Trường Đại học sư phạm Hà Nội – trường THPT chuyên)

No Comments

Bộ đề thi thử đại học môn Tiếng Anh 2010 – 2013 (Trường Đại học sư phạm Hà Nội – trường THPT chuyên)

Bộ đề thi có đáp án!

Đầy đủ các đề thi thử đại học môn tiếng Anh các đợt của trường THPT chuyên. Gồm khoảng hơn 20 đề.

Giá bán: 60.000 VNĐ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com website: shopngoaingu.com