Tag: tieng anh

Những cụm từ tiếng Anh thông dụng trong quản cáo và bán hàng, Edward Werz, Sally German, Nguyễn Hòa Bình (MBA)

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Những cụm từ tiếng Anh thông dụng trong quản cáo và bán hàng, Edward Werz, Sally German, Nguyễn Hòa Bình (MBA)
Công cụ tìm cụm từ cơ bản giúp bạn quảng bá sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng
Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Giáo trình tiếng Anh nhà hàng quốc tế, International Restaurant English, Nguyễn Thị Tuyết

Giáo trình tiếng Anh nhà hàng quốc tế, International Restaurant English, Nguyễn Thị Tuyết, Donal Adamson

Giáo trình tiếng Anh nhà hàng Quốc tế là quyển sách dành cho những ai đang đào tạo hoặc được đào tạo nghiệp vụ nhà hàng khách sạn hoặc những người làm việc trong nhà hàng, khách sạn và du lịch cần sử dụng tiếng Anh để đáp ứng nhu cầu học tập hoặc cho công việc. Sách cũng dành cho các du khách thường xuyên lui tới các khách sạn và du lịch quốc tế. Sách trình bày các lĩnh vực liên quan đến nhà hàng như đặt bàn trước, gọi món ăn, thanh toán hóa đơn…

Báo giá: Bản mềm PDF + Mp3: 50.000 đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Sử dụng tiếng anh trong Email cá nhân và công việc, Lê Huy Lâm

Sử dụng tiếng anh trong Email cá nhân và công việc, Lê Huy Lâm

Cuốn sách này bao gồm:
Lời giới thiệu – Tổng quát về e mail.
Chpter 1- Personal mail (Thư cá nhân).
Chapter 2 – Business mail (Thư công việc).
Chapter 3 – Internat mail (Thư nội bộ).
Phụ lục – Các mẫu câu chào hỏi trong e maill.

Báo giá: bản mềm PDF: 30.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988674911 | Email: tailieuso@gmail.com

Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề Điền từ vào đoạn văn tiếng anh, Vĩnh Bá

Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề Điền từ vào đoạn văn tiếng anh, Vĩnh Bá

485 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000 đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề chọn câu đồng nghĩa tiếng Anh, Vĩnh Bá

Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề chọn câu đồng nghĩa tiếng Anh, Vĩnh Bá

326 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Tiếng anh thực dụng cho tiếp viên hàng không, Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Hữu Tài

Tiếng anh thực dụng cho tiếp viên hàng không, Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Hữu Tài
330 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com