Teaching English Spelling: A Practical Guide

No Comments

Teaching English Spelling: A Practical Guide (Nxb Cambridge)

Cuốn sách dành cho giáo viên dạy tiếng anh, chuyên về dạy phát âm và giao tiếp!

Số trang: 53

Báo giá: 20.000 VNĐ

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Sách cùng loại đang bán: How to teach pronunciation with CD (161 pages – Longman)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.