Mỗi cuốn dày từ 200 – 300 trang

Thế giới hoa ngữ, Tuyển tập thế giới hoa ngữ :

Tuyển tập các bài viết, bài đọc tiếng Trung song ngữ Trung Việt. Bao gồm các chủ đề: văn hóa, lịch sử, luyện thi HSK, văn học… Hữu ích cho người đang học tiếng Trung, giáo viên, trung tâm lấy nguồn bài học…

Báo giá bản mềm PDF, sách photo: Liên hệ: Hotline/zalo: 0988674911 || Email: tailieuso@gmail.com