The Official Cambridge Guide to Ielts for Academic and General Training

The Official Cambridge Guide to Ielts for Academic and General Training

Bộ sách Official Cambridge Guide to IELTS, đủ hướng dẫn 4 kỹ năng, có thêm phần 8 practice tests và cả một phần riêng cho General Training
Điểm ưu việt: Có bộ video kỹ năng Speaking công phu, sát bài thi

Sách dày 400 trang, đi kèm DVD!

Báo giá: Sách in kèm đĩa DVD: 130.000 VNĐ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com website: shopngoaingu.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.