Tiếng Anh chuyên ngành Luật, English for law students, Nguyen Thi Bich Hong

298 pages | Đọc thử: LINK

Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000 đ | Mua bản mềm Online: link

Sách cùng chủ đề liên quan:
  • Hoàn thiện tiếng Anh chuyên ngành luật: LINK
  • Từ điển thuật ngữ luật pháp và hợp đồng kinh tế Việt – Anh, Lê Văn Thài: LINK
  • Legal English How to understand and master the language of law, William McKay: LINK
  • Usborne Law for beginners, Rose Hall, Lara Bryan: LINK