Tổng hợp các tài liệu

Theo dõi nhóm thông báo tài liệu Shop Ngoại Ngữ để có thông tin kịp thời về các sách mới nhất
Link nhóm https://zalo.me/g/vwmfvp859

Thông tin các kỳ thi:

GED là gì? GED là cụm từ viết tắt của General Educational Diploma.  Đây là chứng chỉ tương đương bằng tốt nghiệp trung học tại Mỹ. Nghĩa là nếu bạn không học tại Mỹ nhưng muốn có bằng tốt nghiệp chương trình cấp 3 của Mỹ; hoặc đang có dự định du học cấp 3 Mỹ nhưng lại không muốn hoàn thành chương trình học lớp 12, thì bạn có thể thi lấy chứng chỉ GED.

Sự khác biệt giữa GED và Bằng tốt nghiệp trung học

Yếu tố khác nhau Chứng chỉ GED Bằng tốt nghiệp trung học
Định nghĩa  GED là chứng chỉ tương đương với bằng tốt nghiệp trung học. Bằng tốt nghiệp trung học là bằng tốt nghiệp được cấp khi tốt nghiệp trung học.
Độ tuổi Tối thiểu là 16. Thường khoảng 18 tuổi.
Môn học toán họckhoa họcnghiên cứu xã hộiđọc và viết. Các môn bắt buộc: toán học, khoa học, nghiên cứu xã hội và ngôn ngữ.Các môn khác như nghệ thuật và âm nhạc, giáo dục thể chất, ngôn ngữ thứ cấp,v.v.
Trung học Dành cho những người chưa hoàn thành trung học. Dành cho những người hoàn thành khóa học yêu cầu.

GCSE là gì? GCSE là viết tắt của từ gì

GCSE nghĩa là gì? GCSE – General Certificate of Secondary Education, là viết tắt của Chứng chỉ Giáo dục Trung học phổ thông. Đây là chương trình bắt buộc dành cho học sinh lớp 10 và 11, tương đương học sinh 14 – 16 tuổi, tương ứng với cấp Trung học phổ thông tại Việt Nam.

GCSE đào tạo học sinh trong vòng 2 năm, với các kỳ thi vô cùng quan trọng. Học sinh cần phải vượt qua kỳ thi này để lấy chứng chỉ GCSE – chứng chỉ chính thức đầu tiên của hệ thống giáo dục Anh.

IGCSE là gì?

IGCSE là gì? Ngoài GCSE của Anh, còn có chương trình GCSE quốc tế – iGCSE (International GCSE). IGCSE là một kỳ thi quốc tế dành cho học sinh với tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Anh. Chương trình này dựa trên nền tảng của GCSE tại Anh.

AP là gì?

AP tên đầy đủ là Advanced Placement, được điều hành bởi College Board. AP ra đời năm 1950 để giải quyết trình độ chênh lệch giữa trung học và đại học. Chương trình này tạo cơ hội cho các học sinh trung học có năng lực được nghiên cứu và học các tài liệu thuộc trình độ cao đẳng, đại học.

Tín chỉ là gì?

Tín chỉ là gì? Tín chỉ (Credit) được sử dụng để tính khối lượng học tập của sinh viên. Tuỳ theo nơi đào tạo, trường hoặc quốc gia sẽ có quy định khác nhau về các tiết học lý thuyết, tiết thực hành, thí nghiệm,.v.v. khác nhau cho một tín chỉ.

ECTS là gì?

ECTS là gì? ECTS là từ viết tắt của European Credit Transfer and Accumulation System. Đây là Hệ thống chuyển đổi tín chỉ Châu Âu, một yếu tố quan trọng của Tiến trình Bologna. Hệ thống tín chỉ này giúp sinh viên quốc tế tận dụng tối đa lợi thế du học của họ. Ban đầu, ECTS hướng tới sinh viên chương trình Erasmus, như một công cụ để công nhận các khóa học và chương trình học khi học tập ở nước ngoài.