Sách tham khảo về Văn Học, Văn Hóa Anh – Mỹ, các quốc gia khác trên thế giới

Sách tham khảo về Văn Học, Văn Hóa Anh – Mỹ, các quốc gia khác trên thế giới

(Nội dung Đang tiếp tục được cập nhật)


 • A course in English Literature, Truong Quang Phu

Trích giảng Văn Học Anh, English Literature, Nguyễn Kim Loan

Lịch sử Văn Học Anh, History of English Literature, Nguyễn Kim Loan, ĐHNN HN

 • English literature, Nguyễn Chí Trung (Văn học Anh)

Tìm hiểu văn chương Anh, Đắc Sơn biên soạn

Trích giảng văn học Mỹ, Nguyễn Trung Tánh, Readings in american literature, book 1 + 2

A History of American Literature, Second Edition, Richard Gray

Tuyển tập 110 Bài đọc Văn Chương Anh Mỹ, Lê Văn Sự, A collection of 110 literary texts from British and American Literatures

Văn học Mỹ, lược sử và trích giảng , Lê Văn Sự

Văn học Mỹ, Lê Huy Bắc: PDF: 70k

Văn chương Anh, English Literature ( Phạm Tấn)

An Outline English Literature G C Thornley and Gwyneth Roberts Longman

Britain for Learners of English, James O’Driscoll, Oxford

Introduction to American Literature, Don Adams, Nguyễn Thị Hiếu Thiện, Nguyễn Ngọc Vũ

An outline of american history (390 pages) : link

Các sách đọc thêm:

 • These United States, The College of Staten Island, The city University of New York: LINK
 • Defining A Nation, Our America and the Sources of Its Strength: LINK
 • American Economic History, Jonathan Hughes 3rd Edition: LINK
 • Partners in Power, The Clintons and Their America
 • Global Politics, James Lee Ray

 

Các quốc gia khác:

 • Giáo trình văn học Italia dành cho sinh viên Việt Nam – Manuale di letteratura italiana per studenti vietnamiti by Le Thuy Hien, Tran Thanh Quyet

 • Cơ sở tiếng Trung về lịch sử văn hóa kinh tế, Nguyễn Văn Hồng, Trần Như Bổng

 • Hợp tuyển văn học Đức, Lương Văn Hồng, Triệu Xuân

 

 • Giáo trình văn học Anh – Pháp – Mỹ, Phùng Văn Tửu, Đỗ Hải Phong, Phùng Hữu Hải LINK

Nhật Bản:

 • Phong tục và đời sống người Nhật
 • Văn hóa Nhật những điều không thể không biết

 

Văn hóa Hàn Quốc:

 • Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc, Nguyễn Trường Tân
 • Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc, Nguyễn Long Châu
 • Lịch sử Hàn Quốc (Tiếng Việt), Ban biên soạn giáo trình Hàn Quốc Học
 • Tra cứu văn hóa Hàn Quốc, Hwang Gwi Yeon, Trịnh Cẩm Lan
 • Tra cứu văn hóa Hàn Quốc, Hwang Gwi Yeon, Trịnh Cẩm Lan