Tổng hợp các tài liệu luyện dịch Việt Anh, Anh Việt

Tổng hợp các tài liệu luyện dịch, biên dịch, phiên dịch Việt Anh, Anh Việt

 • Phương pháp cơ bản dịch Việt Anh & ngữ pháp, Nguyễn Thanh Lương. PDF: 50.000 đ

 • Phương pháp luyện dịch Anh Việt Việt Anh, Dương Ngọc Dũng. PDF: 80.000 đ

 • Luyện dịch Việt Anh – Dương Ngọc Dũng. PDF: 80.000 đ

 • Giảng trình Biên dịch và phiên dịch tiếng Anh PDF | Dương Ngọc Dũng. PDF/ WORD: 80.000 đ

 • Cẩm nang luyện dịch và ngữ pháp tiếng Anh, Lê Văn Sự, Translation and Grammar: PDF: 50.000 đ

 • Hướng Dẫn Kỹ Thuật Biên Dịch Anh Việt Việt Anh (PDF) | Nguyễn Quốc Hùng, M.A. PDF: 70.000 đ

 • Hướng dẫn kỹ thuật Phiên dịch Anh Việt – Việt Anh (Interpreting Techniques English – Vietnamese , Vietnamese – English) (Kèm 2 đĩa nghe Mp3). PDF: 40.000 đ | file Mp3 2 đĩa: 30.000 đ

 • Luyện dịch Việt Anh – Dương Ngọc Dũng – PDF: 80.000 đ

 • Luyện dịch Việt anh – Lê Tuấn Đạt. PDF: 40.000 đ

 • Tự học phiên dịch Lê Tôn Hiến Việt Anh – Anh Việt, các lĩnh vực: đời sống, xã hội, báo chí, doanh nghiệp, khoa học, hướng dẫn từ ngữ, cấu trúc câu, khác biệt văn hóa. PDF: 60.000 đ

 • Luyện dịch Anh Việt, Việt Anh, Lê Huy Lâm, Trương Hoàng Duy, Phạm Văn Thuận. PDF: 60.000 đ

 • 120 bài luyện dịch Việt Anh, Vương Các, Nguyễn Văn Công PDF: 40.000 đ

 • 50 bài luyện dịch Việt Anh, trình độ B, C và Toefl, Trần Văn Diệm (biên soạn) PDF/Word: 40.000 đ

 • 56 bài luyện dịch Anh – Việt , Việt – Anh Trương Quang Phú ( Chủ Biên ) – Phương anh ( Hiệu đính ). PDF: 50.000 d

 • Tuyển tập 13.500 câu đàm thoại luyện dịch tiếng Anh – Mỹ thông dụng và hiện đại, Nguyễn Trùng Khánh. PDF: 70.000 đ

 • Luyện dịch văn chương Anh – Mỹ, Nguyễn Thanh Chương. PDF: 40.000 đ

 • Luyện dịch tiếng Anh phật giáo, TG Minh Thạnh. PDF: 40.000 đ

 • Sổ tay luyện dịch tài liệu Y Khoa ( Tuyết Minh, NXB Thế Giới ). PDF: 40.000 đ

 • Luyện dịch tiếng Anh thương mại, Nguyễn Thành Yến. PDF: 50.000 đ

 • Luyện đọc & phiên dịch báo chí Anh Mỹ, Phạm Xuân Thảo. PDF: 40.000 đ

 • 120 bài luyện dịch Việt – Anh, Vương Các. PDF: 40.000 đ

 • Luyện dịch những mẩu chuyện tiếng Anh phần sơ cấp. PDF: 30.00 đ

 • 100 bài luyện dịch Việt – Anh, Võ Liêm An, Võ Liêm Anh biên soạn. PDF: 50.000 đ

 • 55 bài luyện dịch Việt Anh, Trình độ Trung Cấp, Nguyễn Thuần Hậu. PDF: 40.000 đ

 • 100 bài luyện dịch Việt Anh (100 Vietnamese English translations) Võ Liêm An, Võ Liêm An. PDF: 50.000 đ

 • Kỹ năng luyện dịch tiếng Anh từ trung cấp đến nâng cao (translation skills from intermediate to advanced english) Lê Minh Cẩn. PDF: 80.000 đ

 • Cẩm nang luyện dịch Việt Anh, dùng cho dịch thuật và tiếng Anh các cấp ! PDF: 50.000 đ

 • Hướng dẫn luyện dịch Việt Anh, Phương Pháp tốt nhất, Trần Chí Thiện ! Bản mềm PDF: 50.000 đ (link sản phẩm)

 • Thực hành biên dịch hiệu quả, Effective Translation Practice, Nguyen Manh Thao: PDF: 50.000 đ (link)

 • Phương pháp dịch Anh Việt, English Vietnamese Translation Methods, Nguyễn Thanh Chương, Trương Trác Đạt (PDF: 50.000 đ link)

 • Luyện dịch Việt – Anh, Hồ Văn Hòa, quyển II . Bản mềm PDF: 50.000 đ link

 • Luyện dịch Việt – Anh, Hồ Văn Hòa, quyển I. Bản mềm PDF: 50.000 đ link

 • Để hiểu được cái bóng bẩy hài hước trong ngôn ngữ báo chí Anh Mỹ, Trương Quang Phú. Bản mềm PDF: 50.000 đ LINK

 • Bước đầu học dịch Việt Anh, Nguyễn Hữu Dự. PDF: 40.000 đ

 • Học dịch tiếng Anh chính xác hơn PDF (Trần Phú Thuyết): Bản mềm PDF: 70.000 đ

 • Dịch văn bản khoa học và kỹ thuật sang tiếng anh | Pumpyanski

 

Báo giá và mua các tài liệu: Các tài liệu đã có báo giá cụ thể tại mỗi bài viết giới thiệu. Mua nhiều tài liệu sẽ được giảm giá!

Mua bản mềm Online: link


Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: Shopngoaingu@gmail.com