Tổng hợp sách học tiếng Bồ Đào Nha – shopngoaingu

Portuguese An essential Grammar by Amelia P. Hutchinson, Janet Lloyd – Ngữ pháp tiếng Bồ Đào Nha Thiết Yếu

Portuguese coursebook revised and updated, Living Language – A random house company (khóa học tiếng Bồ Đào Nha)

Portuguese coursebook the basics, Living Language

The Rough guide Phrasebook Portuguese, roughgruides Sổ tay cụm từ tiếng Bồ Đào Nha

Tổng hợp sách học tiếng Bồ Đào Nha – shopngoaingu

Liên hệ mua sách, bản mềm PDF: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com