Trau dồi kỹ năng dịch tiếng Anh, refining Advanced English Translation Skills, Nguyễn Thị Tuyết