Từ điển bỏ túi Việt – Nhật ( Kinh tế, thương mại, luật, kế toán, ngân hàng) – Trần Thị Minh Tâm