Từ điển công nghệ thực phẩm, Cung Kim Tiến, Dictionary of food technology, Anh Việt và Việt Anh 20.000 từ mỗi phần

[​IMG]

[​IMG]
Từ điển công nghệ thực phẩm, Cung Kim Tiến, Dictionary of food technology, Anh Việt và Việt Anh 20.000 từ mỗi phần
592 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ | Mua bản mềm Online: link
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com