Từ điển kinh tế thương mại Việt Hán – Hán Việt, 词典宝库 中国-东盟经贸双语词典丛书

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG][​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Phần Trung Việt

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Bản word dùng để tra cứu, tìm kiếm thuận tiện
[​IMG]

Từ điển kinh tế thương mại Việt Hán – Hán Việt, 1328 trang, khoảng 61,000 thuật ngữ
词典宝库 中国-东盟经贸双语词典丛书

Báo giá: Bản mềm PDF: 120.000 đ | Bản Word: 150.000 đ | Mua bản mềm Online: link

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com