Từ ngữ ngoại thương anh Việt Chuyên dùng, Phân loại theo chủ đề nghiệp vụ, Hà Nam