Từ vựng tiếng anh theo chủ điểm, English vocabulary by Topics, Nguyễn Phương Mai

[​IMG]

[​IMG]

Từ vựng tiếng anh theo chủ điểm, English vocabulary by Topics, Nguyễn Phương Mai
Gồm 45 chủ điểm khác nhau, được sắp xếp và hệ thống theo trình tự thường gặp trong cuộc sống

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ | Mua bản mềm Online: link

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com