Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi lớp 10 môn Tiếng Anh, Phạm Thị Thủy Hương