Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi Trung học cơ sở môn Tiếng Anh, Phạm thị Thủy Hương