Tuyển tập 30 bài test tiếng anh trình độ B, Trần Mạnh Tường