Use Of English B2 for all exams (mm publications)

Cuốn sách gồm 15 units được thiết kế dưới dạng bài tập, giúp người học kiểm tra và tự ôn luyện các phần hay gặp trong bài thi FCE Use Of English như: Multiple-choice cloze, Open cloze, Word formation, Key word transformation.

Báo giá:

work book: 35.000 vnđ

teacher book: 40.000 vnđ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

2 thoughts on “Use Of English B2 for all exams (mm publications)

  1. Tôi muốn hỏi cuốn: use of English b2. Bạn có cuốn đáp án không?
    Nếu có đt 0983713408. Tôi mua nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.