Việt Hòa, Hòa Việt, Vietnamese Nederlands, Nederlands Vietnamses dictionary, Trương Văn Bình (Từ điển Việt – Hà Lan, Hà Lan, Việt) – 250k (1060 trang)

Việt Hòa, Hòa Việt, Vietnamese Nederlands, Nederlands Vietnamses dictionary, Trương Văn Bình (Từ điển Việt – Hà Lan, Hà Lan, Việt) – (1206 trang) | Bản sách gốc: Đã hết!

NBLC Uitgeverij | G.P. Reesink, Ngo Thuy Truc Lam, W.A.L. Stokhof

Một số các trang mẫu trong bản mềm 1206 trang:

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Báo giá: Bản mềm PDF: 200.000 đ | Bản word (có thể search, sửa chữa, copy): 280.000 đ

Mua bản mềm Online: link

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674911 || Email: tailieuso@gmail.com