1001 đoạn nhật ký gửi tặng thanh xuân, song ngữ Trung Việt, Nhật Phạm