L.A. Hill, nụ cười nước anh, song ngữ Anh – Việt, Nguyễn Quốc Hùng Ma dịch và biên soạn


[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

L.A. Hill, nụ cười nước anh, song ngữ Anh – Việt, Nguyễn Quốc Hùng Ma dịch và biên soạn
322 trang

Cuốn sách này nhằm mục đích giảng dạy cho nên các câu chuyện ở đây được viết cho từng trình độ. Với trình độ ban đầu, tác giả chỉ dùng lượng từ vựng là 750 từ và đưa vào những câu đơn giản; thời của động từ cũng là những thời thông dụng nhất.
Về phần dịch, các tác giả cố gắng bám sát nguyên bản, tận dụng phương pháp dịch sao chép để bạn đọc có thể so sánh tìm hiểu về cấu tạo câu tiếng Anh. Phần bài tập giúp bạn kiểm tra khả nǎng hiểu bài đọc của bạn đọc.
Ngoài ra, tác giả cũng muốn giới thiệu với bạn đọc những câu chuyện mang tính hài hước, một đặc thù của người Anh và nền vǎn học Anh.

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com