(PDF + Mp3 + Answer keys + Audio Scripts) Ielts trainer 2, General Training, Six practice Tests, Official Cambridge Exam Preparation

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
Ielts trainer 2, General Training, Six practice Tests, Official Cambridge Exam Preparation (PDF + Mp3 + Answer keys + Scripts)
Bản đẹp, không Watermark

Báo giá: Bản mềm PDF + Mp3 + audio Scripts + Answer key: 50.000 đ | Mua bản mềm Online: link

Bản sách: 150.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com