Tag: advertising

English for Sales and Purchasing and English for Marketing and Advertising

No Comments

English for Sales and Purchasing and English for Marketing and Advertising

oxford: Giáo trình Tiếng Anh cho bán hàng và mua sắm + Tiếng Anh cho Marketing và Quảng Cáo

Báo giá:

English for Sales and Purchasing: 40.000 VNđ đã bao gồm CD

English for Marketing and Advertising: 40.000 VNđ đã bao gồm CD

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso2gmail.com