Trò chơi tiếng anh, Trần Mạnh Tường (có hình minh họa)