[​IMG]

upload_2020-7-17_1-5-30.png

upload_2020-7-17_1-6-18.png

  • Cuốn 1: Listening part 24 : Có lý thuyết và hướng dẫn giải chi tiết
  • Cuốn 2: Listening part 3: Có lý thuyết và hướng dẫn giải chi tiết : 203pages

email:
filenghevalotrinh@gmail.com + proteus1996@gmail.com

  • Cuốn 1: Listening part 24 : Có lý thuyết và hướng dẫn giải chi tiết
  • Cuốn 2: Listening part 3: Có lý thuyết và hướng dẫn giải chi tiết
  • Cuốn 3: Reading Grammar part 56
  • Cuốn 4: Reading Part 7

Báo giá: Trọn bộ: 400.00 VNĐ || Bản mềm: Trọn bộ PDF 4 cuốn: 160.000 đ 

Liên hệ: Hotline/ Zalo: 0988.674.911 Email: tailieuso@gmail.com