Ielts Topics for writing and speaking (with suggested answers)

Chào các bạn,
Trong thời gian ôn IELTS hai năm trước, Queen có giữ lại các tài liệu mà Q đã sưu tập được, dùng cho phần nói và phần viết. Giờ muốn share lại cho các bạn cùng tham khảo!
Vì bộ tài liệu này Q soạn cho mình Q học nên đôi khi có những phần trình bày không được khoa học lắm, thêm vào đó cũng không có ghi chú cẩn thận về resource của các bài viết, các bạn thông cảm giùm, và cũng đừng ai kiện Queen về tội ăn cắp bản quyền tác giả nhé, vì đây là a non-profit job mà

Với hai phần writing và speaking Queen chia thành các topic khác nhau, sưu tập các câu hỏi, câu trả lời và các tài liệu liên quan đến từng topic, sau đó luyện cho đến khi cover được hết các topic đã liệt kê.
And here comes topic list:

Topic list

1. Crime –violence –smoking
2. Culture – tradition and festival
3. Economic issues –employment
4. Education
5. Environment – population –polution Animal
6. Family –children- women
7. Food –Drink -health-Welfare
8. Happiness –friendship – marriage
9. Social problems –housing-History –religion- Politic –climate
10. Hometown
11. Media- television -communication Reading – watching Movies/film
12. Music -Art- Fashion -Sport
13. Computer – technology –nuclear- internet
14. Tourism –travel -holiday
15. Transport
16. Rich and poor world -Different generation – Modern life –city – country living
17. Oversea studying – foreign language
18. Personal related – success – career – money – future plan

Báo giá: Bản mềm PDF – word : 20.000 đ

Bản in: 40.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com