(PDF) Văn học Mỹ, Lê Văn Sự, lược sử và trích giảng

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]

Văn học Mỹ, Lê Văn Sự, lược sử và trích giảng
gồm:
– Lịch sử văn học Mỹ từ lập quốc đến thế kỷ 20
– Các trào lưu văn học
– Các tác giả tiêu biểu của mỗi thời kỳ
– Trích giảng các tác phẩm điển hình

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ | Mua bản mềm Online: link
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com