Category: Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh chuyên ngành cơ khí, English for Mechanical Engineering, Đặng Thị Tuyết Minh, Phan Kim Oanh, Bạch Thị Thanh

Tiếng Anh chuyên ngành cơ khí, English for Mechanical Engineering, Đặng Thị Tuyết Minh, Phan Kim Oanh, Bạch Thị Thanh

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ  |Bản sách: 80.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Tiếng Anh chuyên ngành điện tử, viễn thông, English for electronics and telecommunications

[​IMG]

[​IMG]
Tiếng Anh chuyên ngành điện tử, viễn thông, English for electronics and telecommunications
Nguyễn Cẩm Thanh, Đặng Đức Cường, Vương Đạo Vy
186 trang

Bản mềm PDF: 50.000 đ | Bản sách in: 90.000 đ (chưa ship)
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Tiếng Anh chuyên ngành Luật, English for law students, Nguyen Thi Bich Hong

Tiếng Anh chuyên ngành Luật, English for law students, Nguyen Thi Bich Hong

298 pages

Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000 đ | Bản sách in: 120.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

New SAT reading: Vice and Virtue in the exploraton of Democracy, Advanced practice Series, Ies test prep

New SAT reading: Vice and Virtue in the exploraton of Democracy, Advanced practice Series, Ies test prep
sat reading Ies politics | Khalid Khashoggi, Arianna Astuni
Reading comprehension for high complexity passages
– Analysis of the founding Documents section
– Time-saving Advice, Proven Strategies
– Essential Historical and Political Context

* 50 high-complexity reading passages
* 500 practice test questions
* 2000 answers explained

Dense text and U.S. founding documents are made easy and accessible through this practice book. Students receive a chapter-by-chapter overview of principles and tenets that establish American democracy and its influence on a global scale. Included in each chapter are passages with questions that match the quality of the New SAT U.S. History/ Global Conversation passages. – Chapter-by-chapter overviews on democratic history – 50 specialized U.S. History/ Global Conversation passages – 500 SAT Reading practice questions

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ | Bản sách in: 80.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Lsat Reading Comprehension Bible 2020, PowerScore, David M. Killoran, A comprehensive system for Attacking the Reading Comprehension Section of the LSAT

 

[​IMG]

[​IMG]

Mục lục sách: LINK

Lsat Reading Comprehension Bible 2020, PowerScore, David M. Killoran, A comprehensive system for Attacking the Reading Comprehension Section of the LSAT

740 pages

Báo giá: Bản mềm PDF: 90.000 đ | Bản sách in: 190.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

 

Từ điển dầu khí Anh – Việt, English – Vietnamese dictionary of petroleum

Từ điển dầu khí Anh – Việt, English – Vietnamese dictionary of petroleum

Báo giá: bản mềm PDF: 100.000 đ | Bản sách gốc: 200.000 đ (chưa ship)
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và kỹ thuật xây dựng đô thị, Ths. Vi Thị Quốc Khánh, Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

Tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và kỹ thuật xây dựng đô thị, Ths. Vi Thị Quốc Khánh, Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

Báo giá: bản mềm PDF: 50.000 đ | Bản sách photo: 90.000 đ (chưa ship)
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Giáo trình tiếng Anh sinh học, Kiều Hữu Ảnh, Study guide English in biology

Giáo trình tiếng Anh sinh học, Kiều Hữu Ảnh, Study guide English in biology

Các bài dịch mẫu, thuật ngữ chuyên ngành, hiện tượng ngữ pháp, các kiểu bài tập… dành cho sinh viên học ngành sinh học

220 trang

Báo giá: bản mềm PDF: 50.000 đ  | Bản sách photo: 80.000 đ (chưa ship)
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Hoàn thiện tiếng Anh chuyên ngành luật, Improving your understanding law in english

Hoàn thiện tiếng Anh chuyên ngành luật, Improving your understanding law in english

PGS. TS. Lê Hồng Hạnh, ThS. Dương Thị Hiền

518 trang

Báo giá: bản mềm PDF: 120.000 đ | Bản sách : 180.000 đ (chưa ship)
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com